Your browser does not support JavaScript!
【暑修公告】105學年度暑修"微積分"課程分班 (2017.07.21)

                        【暑修公告】"微積分"課程分班 

本校105學年"微積分"下學期課程確定開課,惟因班級人數過多,

為不影響教學品質,故拆成A.B兩班,請同學查看自己的分班班級

教室,不要走錯班級了!

 

課號

課程名稱

學分

時數

上課時間

上課教室

235972

微積分A

3

3

7/28 123

8/01-8/24 
週二~四 1234節

8/28 123節

共同科館606

236156

微積分B

3

3

三教507

 

瀏覽數