Your browser does not support JavaScript!
【暑修公告】104學年度暑修"微積分"課程分班 (2016.06.23)

                            【暑修公告】"微積分"課程分班 

本校104學年"微積分"學期課程現已確定開課惟因班級人數過多,

為不影響教學品質,故拆成A. B兩班,請同學查看自己的分班班級及

教室,不要走錯班級了!

課號

課程名稱

學分

時數

授課教師

上課時間

上課教室

222674

微積分A

3

3

林建洲

6/30-8/2 
週二~四 1234
6/30
8/2 123

三教208

222938

微積分B

3

3

洪揮霖

三教207

 

瀏覽數